Thủ tục hành chính
Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Đổi, khắc lại con dấu tại Công an cấp tỉnh
Lệ phí: 200.000 - 300.000 đồng/ 1 con dấu
Số ngày sử dụng: 3
Ghi chú: Đối tượng thực hiện: Tổ chức. Cơ quan thực hiện: Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Con dấu; giấy chứng nhận mẫu dấu
Miêu tả:

Trình tự thực hiện
Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2- Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Người được cử đi làm thủ tục khắc dấu phải có Giấy giới thiệu và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3- Nhận con dấu tại trụ sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí.. Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho người đến nhận kết quả.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phần số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước;
Văn bản nêu rõ lý do bị mất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Lệ phí:
Lệ phí khắc con dấu: 200.000 đồng/1 con dấu (bằng đồng); trường hợp yêu cầu khắc con dấu bằng hộp thì thu thêm 300.000 đồng/hộp dấu

Cơ sở pháp lý
+ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
+ Thông tư số 08/2003/TT-BCA ngày 12/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 28/4/2001 của Chính phủ.
+ Thông tư số 78/2002/TT-BTC ngày 11/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ đièu kiện an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
+ Thông tư liên tịch số 07/2002/TT-LT ngày 06/5/2002 của Bộ Công an và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

Tải về